Αναζήτηση στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη ΜΕΛΟΣ
Βρέθηκαν 299 αποτελέσματα
Βρέθηκαν 299 αποτελέσματα , σύνολο σελίδων 10.
Περιορισμός αποτελεσμάτων με τη χρήση κριτηρίων αναζήτησης
Λίστα μετα τα αποτελέσματα αναζήτησης:
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Spyridis, Lazaros (1943-2009) [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1943 - 2009
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Politis, Evgenios [Αγγλική] Ημερομηνίες: 08/05/1958 - Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Tzoumanis, Alexandros (1925-2010) [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1925 - 2010 Τόπος γέννησης: Αθήνα
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Kounadis, Argyris (1924-2011) [Αγγλική] Ημερομηνίες: 20/02/1924 - 22/11/2011
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Lambrianidis, Christos [Αγγλική] Ημερομηνίες: 26/11/1951 -

Becker, Wolfgang

Πρόσωπο
Ημερομηνίες: 22/06/1954 -
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Papalexandri-Alexandri, Marianthi [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1974 -
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Papastavrou, Eleftherios (1920-2008) [Αγγλική] Ημερομηνίες: 14/01/1920 - 04/08/2008 Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Soutis, Anastasios [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1949 - Τόπος γέννησης: Κέρκυρα (Πόλη)
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Sakalis, Fotis [Αγγλική] Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Sliomis, Thomas [Αγγλική]
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Komissopoulos, Christos [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1965 - Τόπος γέννησης: Αθήνα
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Athineos, Nikos [Αγγλική] Ημερομηνίες: 19/08/1946 -
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Karakatsanis, Kostantinos [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1976 - Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Ioannou, Alexandros [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1980 -

Hoffmann Petra

Πρόσωπο
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Liatsou, Lenio [Αγγλική] Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Patsalidis, Theodoros [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1974 - Τόπος γέννησης: Θεσσαλονίκη

Ingvarsson Vigfús

Πρόσωπο

Τάνιου Σοφία

Πρόσωπο

Kipfer Hans

Πρόσωπο
Όνομα σε άλλη γλώσσα: Sapountzis, Michael [Αγγλική] Ημερομηνίες: 1976 -

Παπέλη Έλσα

Πρόσωπο

Μάλο Μπρούνα

Πρόσωπο