Συνθεσάιζερ

Synthesizer (Αγγλική)

  1. Μουσικό μέσο
  2. Ηλεκτρικό αρμόνιο (Ελληνική) | Συνθετητής (Ελληνική)
  3. Ελληνική
  4. central