Αγγλικό κόρνο

English horn (Αγγλική)

  1. Μουσικό μέσο
  2. Αγγλικόν κέρας (Ελληνική)
  3. Ελληνική
  4. central