Ντραμς

Drum set (Αγγλική)

  1. Μουσικό μέσο
  2. Τύμπανα (Ελληνική)
  3. Ελληνική
  4. central