Δακουτρός, Ιάκωβος [Συνθέτης]. Προμηθέας Δεσμώτης για σόλο C.Bass

Prometheus Desmotis for solo C.Bass (Αγγλική)

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. 1994
  3. Κοντραμπάσο
  4. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  5. Κομμάτι Χαρακτήρα
  6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας