Απέργης, Γεώργιος [Συνθέτης]. Parlando pour contrebasse

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. Solo Έργα
  3. 2009
  4. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Κομμάτι Χαρακτήρα
  7. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας