Θέμελης, Δημήτρης (1931-2017) [Συνθέτης]. Αυτοσχεδιασμός για σόλο κοντραμπάσο

Improvisation for solo contrabass (Αγγλική)

 1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
 2. Solo Έργα
 3. 17 Δεκεμβρίου 2001
 4. Κοντραμπάσο
 5. Σολ μείζονα
  • Moderato con moto - Allegretto non tropo - Allegro
 6. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
 7. Κομμάτι Χαρακτήρα
 8. op.87
 9. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο του πανεπιστημίου Μακεδονίας
 10. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας