Χασούρος, Δημήτριος [Συνθέτης]. 12 Präludien pour Solo (N) D.Bass

Chassouros, Dimitrios.12 Precari per Solo (N) Contrebbasse (Ιταλική)

  1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
  2. Solo Έργα
  3. 1993
  4. Κοντραμπάσο
    • Ad libitum
  5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  6. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας