Παπαϊωάννου, Γιάννης Α. (1910-1989) [Συνθέτης]. Διονυσιακόν

Dionysiakon (Αγγλική)

 1. Έκφραση (αυτοτελές έργο)
 2. Solo Έργα
 3. 19 Φεβρουαρίου 1978
 4. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  • Lento - Vivo - Calmo
 5. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
 6. Κομμάτι Χαρακτήρα
 7. Α.Κ.Ι. 189
  • Κοντραμπάσο σε σόλο χόρδισμα (Φα#-Σι-μι-λα) / Double bass in solo tuning (F#-B-e-a)
 8. Ψηφιακή Βιβλιοθήκη και Ιδρυματικό Αποθετήριο του Πανεπιστημίου Μακεδονίας
 9. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας