Σλιώμης, Θωμάς [Συνθέτης]. Topos

Τοπίο στο δωμάτιο (Ελληνική)

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2012-2015
  3. Αγγλική
  4. Σλιώμης, Θωμάς
  5. Ideales / Topos Alpha
  6. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  7. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  8. Κομμάτι Χαρακτήρα
  9. Αθήνα
  10. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας