Σλιώμης, Θωμάς [Συνθέτης]. Topos

  1. Έργο (αυτοτελές έργο)
  2. 2012-2015
  3. Αγγλική
  4. Σλιώμης, Θωμάς
  5. Ideales/Topos Alpha / Τοπίο στο δωμάτιο
  6. Κοντραμπάσο - Αριθμός εκτελεστών: 1
  7. Μουσική για ένα όργανο χωρίς συνοδεία
  8. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας